Robi, het water van de knop logo
Robi, het water van de knop logo

Alle artikelen

Legende LED-lampjes op de Robi KnopBijgewerkt 12 days ago

De Robi Knop geeft via verschillende LED-meldingen verschillende meldingen aan:

Belangrijk onderscheid: de ring geeft de status van de Robi Box weer, het puntje de status van de Robi Knop

1. Witte animatie draait (de Robi Knop zoekt via Bluetooth contact met de Robi Box -zo gauw het contact gemaakt gaat de animatie over in de blauwe pulserende ring(2))


2. Blauwe pulserende ring licht op (je krijgt gefilterd Robi Water)


3. Blauwe pulserende ring wisselt af met groene pulserende ring (de Robi Capsule moet vervangen worden - deze melding begint op vervaldag(zie Robi App) -10)


4. Rode ring en rood puntje lichten op : je krijgt geen gefilterd Robi water (de Robi Capsule is over datum of leeg; de Robi Capsule is niet goed ingedraaid; de batterijen in de Robi Box zijn leeg)


5. Rood puntje knippert : de batterij van de Robi Knop moet opgeladen worden


6. Groen puntje knippert : de batterij is volledig opgeladen


7. Blauw puntje knippert : de Robi Knop is niet meer verbonden met de Robi Box (herneem de pairing)


8. Groene ring licht op gedurende 5 sec.: de pairing is succesvol afgerond


9. Rode ring licht op gedurende 5 sec.: de pairing is mislukt (herneem de pairing)


10. Als er een actie uitgevoerd wordt (bv. tijdens het opladen of tijdens het pairen) zal de witte animatie in wijzerzin oplichten


Is er toch iets niet duidelijk, contacteer dan [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee